Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Michael Wahlgren – Org. Nr. 850511-4713 – Kalkstensgatan 6, 432 38 Varberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vår webbplats adress är: https://www.michaelwahlgren.se/


2. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT- system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att michaelwahlgren.se ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden.


3. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? ​

Personuppgifter avses uppgifter som du har lämnat till oss i samband med köp eller att du  kontaktat oss med en fråga, att du anmält dig till vårt nyhetsbrev eller information som sparas i cookies i din webbläsare. Vi har inte tillgång till ditt betal- och kreditkortsnummer. De personuppgifter vi kan få tillgång till är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress (Inklusive postnummer och ort)
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP- adress
 • Orderhistorik


4. Den rättsliga grunden för behandlingen

Erbjudanden: Information om vilka erbjudanden du har fått från oss, när du fått erbjudanden och om du utnyttjat dem eller inte.

Rättslig grund: Berättigat intresse.


Order och leveransuppgifter:
 Uppgifter om varor och leverans för köp av produkt. Produkt, pris, orderdatum, leveransadress och leveranssätt.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.


Prenumerationsuppgift:
 Uppgifter om dina prenumerationer hos oss, exempelvis nyhetsbrev. Datum för tecknad prenumeration.

Rättslig grund: Samtycke.


5. Lagringstid

Fakturor sparar vi i minst sju år enligt bokföringslagen. Tills köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och 24 månader därefter för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


6. Åtgärder från oss

Vi lagrar dina personuppgifter i system som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Vid dataintrång eller förlust av känsliga personuppgifter kommer tillsynsmyndighet att meddelas och i de fall förlusten utgör en särskild risk för enskilda personer kommer även de att informeras. Vi använder säker metod för dataöverföring. Uppgifter du lämnar vid beställning krypteras med SSL metoden innan de överförs, SSL (Secure Socket Layer), är den mest beprövade metoden på internet för att skydda uppgifter och säkerställa trygg dataöverföring. Vi använder oss alltid av SSL metoden när känslig data överförs.


7. Åtgärder från dig

Vi ber dig som kund att vara med och verka för en trygg och säker datahantering.

 • Lämna inte ut uppgifter till obehörig och uppge aldrig mer information än nödvändigt.
 • Välj ett svårt lösenord och byt regelbundet.
 • Logga ut från ditt konto varje gång du lämnar datorn.
 • Undvik att skriva känsliga personuppgifter i löpande text, exempelvis via våra kontaktformulär eller via e-post till kundtjänst.


8. Information till tredje part

Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, i syfte att kunna fullfölja våra åtaganden enligt ovan. Exempel på detta är partners för betalning (Stripe, PayPal), leverans (Postnord) och partners för marknadsföring (Facebook, Google, MailChimp). Våra partners följer alla gällande lagstiftning för personuppgifter.


9. Länkar till andra sidor

På vår hemsida kan det förekomma länkar til externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, från Fotograf Michael Wahlgren. Dessa omfattas inte av denna policy.


10. Cookies

På michaelwahlgren.se använder vi oss av cookies för att förbättra din upplevelse av sidan och förenkla för dig när du använder våra tjänster. En cookie är en liten textfil och den gör ingen skada på din dator. Cookies gör bland annat att varor du lagt i varukorgen sparas och hjälper oss att skräddarsy en mer relevant annonsering utifrån dina preferenser. Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Väljer du att inte acceptera cookies kan du inte genomföra köp i webbshopen, däremot kan du fortsätta att klicka dig runt på hemsidan och titta på våra produkter. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Du kan också radera dina cookies direkt i din webbläsare, tänk på att nya cookies lagras i din webbläsare när du besöker oss på nytt.


11. Dina rättigheter

a) Rätt till information

I samband med att GDPR träder i kraft får du flera rättigheter i relation till den personuppgiftsbehandling som görs om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på privacy@michaelwahlgren.se.


b) Rätt till tillgång

I enighet med denna lag har du rätt av oss att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi behandlar och ändamålet med vår behandling. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål. I de fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vid en förfrågan kan vi komma att begära in uppgifter som styrker din identitet för att säkra att dina personuppgifter inte når obehöriga. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress eller verifierad e-postadress.


c) Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.


d) Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under förutsättning att:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlas.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det då inte finns rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som företaget har gjort, och det saknas berättigat intresse för företaget som väger tyngre än risken för dig som enskild person (du har rätt att ta del av hur avvägningen har gjorts av företaget).
 • Personuppgifterna har samlats in eller behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla rättslig förpliktelse som företaget omfattas av.

Vi kan inte alltid tillmötesgå din begäran om radering, exempelvis om:

 • Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • För att fastställa, göra gällande av  eller försvara rättsliga anspråk


e) Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras och i framtiden endast får användas för vissa avgränsande syften. Exempelvis kan detta gälla om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och begärt rättelse. Då kan användningen av dina personuppgifter begränsas under den tid som korrekthet utreds. När eventuell begränsning upphör kommer du att informeras om detta.


f) Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som behandlas om dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, exempelvis ett avtal med dig.


g) Rätt att göra invändningar

Enligt lag har du rätt att göra invändning mot viss typ av behandling.


h) Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan du framställa klagomål till Datainspektionen/Integritets skyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskydds lagstiftning.


12. Marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare direktmarknadsföring och reklam. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss på info@michaelwahlgren.se. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.